Esittely

Rauman Englanninkielinen Lastentarha

Rauman Englanninkielinen lastentarha ry eli puhekielessä Enkkutarha tarjoaa lapsen kehitystä tukevaa toimintaa englannin kielellä. Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen vieraaseen kieleen ja erilaisiin kulttuureihin.

Tarha haluaa tarjota lapsille turvallisen, suvaitsevan ja kannustavan ympäristön iloisen oppimisen ja tekemisen kautta.

Lapsi saa DSC_6126leikinomaisen toiminnan kautta onnistumisen elämyksiä. Englannin kieli on oppimisen ja toiminnan välineenä. Työmenetelmämme on KIELISUIHKU.

Kielisuihku on kielikylvyn kevyempi versio. Varhaiskasvatuksessa ominaista kielisuihkua on laulujen, leikkien, lorujen ja jokapäiväisten fraasien oppiminen suihkukielellä. Tärkeimmät periaatteelliset keskustelut käydään lapsen omalla äidinkielellä.

Kielisuihkupäiväkodissa voi olla myös äidinkielenään DSC_6175englantia puhuva lapsi, joka saa Suomen kieltä näin ollen kielisuihku opetuksena. Myös kaksikieliset lapset voivat osallistua kielisuihkuun.

Kielisuihku ei opeta kieltä yhtä kokonaisvaltaisesti kuin kielikylpy. Se antaa kuitenkin kielen alkeita ja mahdollisuuden tutustua kieleen. Tärkeää ei ole se paljonko lapsi tuottaa kieltä vaan se mitä hänen mieleensä painuu. Todennäköistä on, että jatkossa kielen opiskelu on lapselle helpompaa.

1.8.2016 ALKAEN OLEMME RAUMAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIPÄIVÄKOTI.